arshivi Şəhərin müstəqil dizel və elektrik mühərriklərindən güclü soyutma sistemləri

Əməliyyat

Üçün

Çıxış temperaturu aralığı