محصولات امگـا را ببینـیـد

با کلیک بر روی هر دسته‌بندی می‌توانید محصولات مورد نظر را ببینید

سیــستـم‌هـای بـرودتـی حمل و نقــل

سیســتم‌هـای بــرودتـی
نیــرو محرکــه از موتــور خـــــودرو

یونیت‌های مناسب برای پخش داخل شهری و مسیرهای کوتاه

سیســتم‌هـای بــرودتـی نیــرو محرکــه از موتــور مستـقـل و موتور مستقل دیزلی

مناسب برای حمل بین شهری و مسیرهای طولانی و بارهای حساس

سیســتم‌هـای بــرودتـی
نیرو محرکه از موتــور خــودرو و بـرق شهر

مناسب برای حمل در شرایط با توقف‌های طولانی و یا بارهای حساس

سیـستـم‌هــای
گــرمــایــشـی - سـرمــایــشــی

مناسب حمل انواع دارو، تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار و سایر بارهای حساس به دما

تجهـیــزات ســـرمــایشــی ثابـت

طـــراحـی اختصــاصــی

یونیــت‌های ســردخـانه‌هـای ثـابت

مناسب برای سردخانه‌های پیش‌ساخته در حجم‌های محدود

یونیــت‌هـای بـا طـراحـی ویــژه

طراحی یونیت مناسب با نیازها و خواسته‌های شما


مشاهده همه محصولات