یــونیت‌هــای بــرودتـی حمل و نقل
و تجهیز ســردخــانــه‌ها
از ۱۳۷۳ خـورشیـدی

محصولات امگـا را ببینـیـد

سیستـــم‌های بـرودتـــی نیـرومحــرکه از موتـــور خــودرو

سیستـــم‌های بـرودتـــی تحـــریـکـی از موتـــور خــودرو و بــرق شـــــهر

سیستـــم‌های
پـلیــتـی

مـدل‌هـای اقتصـادی
نیــرو محرکــه از موتــور خـــــودرو

سیستـــم‌های بـرودتـــی
نیـرومحــرکه از موتـــور دیزلی مستقل و بــرق شـــــهر

سیستــم‌هــای
گـرمـایـشـی - سـرمـایـشـی

طــراحی
ویـــــژه

ســردخـــانــــه‌هـــای
ثــابــــت

مشاهده‌ی مقالات و اخبــــار

آموزش، اخـبــار و معرفــی

با ما کیفیت بی‌نهایت را تجربه کنید...

ما در سرما گستر ویرا معتقدیم «کیفیت نهایتی ندارد» و بر این اعتقاد خود راسخ هستیم.

برای اطلاعات بیشتـر می‌توانیــد با
تلفن ۱۰۰۲ ۶۲ ۵۶ ۰۲۱ تماس بگیرید.