یــونیت‌هــای بــرودتـی حمل و نقل
و تجهیز ســردخــانــه‌ها
از ۱۳۷۳ خـورشیـدی

Sorry, your browser does not support inline SVG.

فراخوان ایمنی شرکت سرماگستر ویرا

محصولات امگـا را ببینـیـد

سیستـــم‌های بـرودتـــی نیـرومحــرکه از موتـــور خــودرو

سیستـــم‌های بـرودتـــی تحـــریـکـی از موتـــور خــودرو و بــرق شـــــهر

سیستـــم‌های
پـلیــتـی

مـدل‌هـای اقتصـادی
نیــرو محرکــه از موتــور خـــــودرو

سیستـــم‌های بـرودتـــی
نیـرومحــرکه از موتـــور دیزلی مستقل و بــرق شـــــهر

سیستــم‌هــای
گـرمـایـشـی - سـرمـایـشـی

طــراحی
ویـــــژه

ســردخـــانــــه‌هـــای
ثــابــــت

مشاهده‌ی مقالات و اخبــــار

آموزش، اخـبــار و معرفــی

با ما کیفیت بی‌نهایت را تجربه کنید...

ما در سرما گستر ویرا معتقدیم «کیفیت نهایتی ندارد» و بر این اعتقاد خود راسخ هستیم.

برای اطلاعات بیشتـر می‌توانیــد با
تلفن ۱۰۰۲ ۶۲ ۵۶ ۰۲۱ تماس بگیرید.

همــکاران و مشتــریان امگا