همکاری با ما

با پر کردن و ارسال فرم زیر مشخصات و تخصص شما برای حضور و همکاری با مجموعه سرماگستر ویرا مطالعه و نگه‌داری خواهد شد. شرکت سرماگستر ویرا صاحب نشان تجاری امگا بر اساس نیازهای خود اقدام به جذب و همکاری با متخصصین و تکنسین‌های شایسته و برتر می‌نماید. بعد از بررسی های اولیه و در صورت تطابق با نیازهای شرکت با شما برای حضور و انجام مصاحبه‌های بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.