آشنایی با یونیت های تبرید حمل و نقل
یخچال های حمل نقل از دو بخش کانتینر و یونیت تبرید ساخته شده‌اند که این یونیت‌ها ویژگی‌های مخصوص خود را دارند که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

موضــوع:

مطالب عمومی

تــاریــخ:

می 10, 2020

تبرید حمل و نقل چیست و چرا اهمیت دارد
سیستم های سرمایش حمل و نقل چه نقشی در زندگی امروز ما دارند و از چه اجزایی تشکیل شده اند؟ پاسخ این سوال در این مقاله.

موضــوع:

مطالب عمومی

تــاریــخ:

می 5, 2020

یخچال-طبیعی-یخچال-های-قدیمی-یخچال-باستانی-ایرانی
با گسترش دانش و تلاش برای طراحی سیکل های تبرید با بازدهی بیشتر می‌توانیم بگوییم تاریخچه نوین سرمایش آغاز شده است. امروزه وجود انواع سیستم های سرمایش و تبرید نشانی از حضور گسترده و پراهمیت این صنعت در سطوح مختلف زندگی بشر است که اغلب به فراموشی سپرده می‌شود.

موضــوع:

مطالب عمومی

تــاریــخ:

می 1, 2020